Allmänt om vind
Tillbaka

Luften rör sig ständigt och denna rörelse kallas vind. Vind mäts i riktning och hastighet. Hastigheten mäts i meter per sekund (m/s), men ibland kan man höra folk säga sekundmeter vilket är ett gammalt uttryck till havs. För att mäta vindhastighet används ett instrument som som kallas anemometer, som har skålformade halvklot som snurrar runt en axel. Antalet varv under en viss tid ger vindhastigheten. En vindmätare bör sitta på ca 10 meters höjd för att visa rättvis mätdata och de vindar som nämns i prognoser i radio eller tv gäller också vid 10 meters höjd.

Växlande vind
Typisk när vinden är svag och det är riktningen som växlar.

Sjöbris
Vind som kommer in från havet. Inträffar framförallt under våren och försommaren då luften på land värms upp och stiger vilket skapar ett insug av svalare luft från havet. Sjöbrisen förekommer även vid större insjöar.

Medelvind
Den genomsnittliga vindhastigheten under en viss tidsperiod, vanligtvis 10 minuter.

Byvind
Korta vindstötar som i extrema fall kan uppgå till mer än dubbla medelvindshastigheten. Mycket vanligare på dagen än på natten och typiskt dagar med stackmoln som snabbt växer upp. Vanligt också i samband med skurar och givetvis kring djupa lågtryck.

Blåsigt
Vinden är frisk eller hård.

Stormbyar
Vindstötar på mellan 25 och 32 m/s, trots att medelvinden bara är hård.

Orkanbyar
Vindstötar på mer än 32 m/s.

Vindkantring
Termen används i huvudsak för att beskriva vinden till sjöss då den snabbt och definitivt ändrar riktning.


Vind på sjön (m/s)
Tillbaka

Stiltje
0-0,2 Spegelblank sjö.

Bris
0,3-1,5 Små krusningar på vattenytan.
1,6-3,3 Korta men utpräglade småvågor som inte bryts.
3,4-5,4 Vågkammarna börjar skummas.
5,5-7,9 Längre vågor, flerstädes vita skumkammar.
8,0-10,7 Vågorna mer utpräglade och långa, överallt vita skumkammar.
10,8-13,8 Höga vågor börjar bildas, skumkammarna breder ut sig över större ytor.

Kuling
13,9-17,1 Sjön tornar upp sig och bryter, skummet ordnar sig i strimmor i vindens riktning.
17,2-24,4 Vågbergens längd och höjd betydande, skummet lägger sig i tätare strimmor.

Storm
24,5-28,4 Höga vågberg med långa brottsjöar, havsytan verkar i stort sett vit av skum.
28,5-32,6 Fartyg i sikte försvinner bakom vågbergen, havsytan i sin helhet täckt av vitt skum, som uppfyller luften.

Orkan
32,7<


Vind på land (m/s)
Tillbaka

Lugnt
0-0,2 Rök stiger nästan rätt upp.

Svag vind
0,3-1,5 Vindens riktning visas av skorstensrök.
1,6-3,3 Blad rörs, vindfana visar vindens riktning.

Måttlig vind
3,4-5,4 Blad och tunna kvistar sätts i rörelse.
5,5-7,9 Kvistar och tunna grenar rör sig hela tiden, damm och lös snö virvlar upp.

Frisk vind
8,0-10,7 Mindre lövträd börjar svaja, grenar rör sig, vågor med kammar på större sjöar.

Hård vind
10,8-13,8 Stora trädgrenar rör sig.
13,9-17,1 Hela träd svajar, man går inte obehindrat mot vinden.
17,2-20,7 Kvistar bryts från träden, besvärligt att gå i det fria.
20,8-24,4 Mindre skador på hus, takpannor blåser ner.

Storm
24,5-28,4 Träd rycks upp med roten, betydande skador på hus.

Svår storm
28,5-32,6 Stora skador.

Orkan
32,7< Mycket stora skador.


Frågor eller synpunkter tas gärna emot: vadret@blido.nu
Tillbaka