Allmänt om regn
Tillbaka

Duggregn
Små, små, små droppar, som bara ger någon tiondels millimeter på en timme och förekommer främst vid urrväder.

Kraftigt regn
Mer än 4 mm på en timme

Skyfall
Minst 1 mm per minut eller minst 50 mm på en timme (se intensitet).

Rikligt med regn
Det totala regnet ger mer än 15 mm

Underkylt regn
Regndroppar håller en temperatur under noll grader och fryser omedelbart när de träffar något såsom mark, hus, ledningar m.m. Mycket halt!


Frågor eller synpunkter tas gärna emot: vadret@blido.nu
Tillbaka