Molnbas
Tillbaka

Molnbas är det vertikala avståndet mellan marken (vattnet) och ett molns undersida utan hänsyn till mängden av dessa.

Molnbasen är av betydelse för flyget och vid flygplatser mäts därför detta avstånd. Mätningen sker vanligtvis helt automatiskt med en ljuskälla (numera ofta laserstråle) som lyser lodrätt upp i luften. På ett känt avstånd från ljuskällan är en ljussensor med vinkelmätare placerad. Sensorn vinklas automatiskt i höjdled och söker efter reflektioner av det utsända ljuset. Höjden till molnen kan beräknas som tangens för vinkeln multiplicerat med avståndet mellan ljuskällan och sensorn. Den här typen av höjdmätare har dock en svaghet: nederbörd kan ge reflektioner som gör att molnbasen blir mindre än i verkligheten. På flygplatser som inte har automatiska mätare används strålkastare eller ballonger för att mäta molnbasen.


Frågor eller synpunkter tas gärna emot: vadret@blido.nu
Tillbaka