Allmänt om lufttryck
Tillbaka

Luften trycker mot jordytan och tyngden av luftpelaren ovanför en viss area kallas för lufttryck. Trycket minskar ju högre upp man befinner sig ovan havsytan och jämfört vid havsytan är trycket på ca 5000 meter höjd bara hälften. För att mäta lufttrycket behöver man en barometer och trycket mäts numera i hektopascal (hPa) vilket är densamma som millibar.

Normaltryck
Är 1013 hPa (vid havsytan).

Isobar
Är en linje som man kan se på kartor och områden mellan två linjer har samma lufttryck.

Högtryck
Förknippas ofta med vackert väder och runt ett högtryck cirkulerar luften på norra halvklotet medurs medan luften på södra halvklotet cirkulerar moturs. Rekordet har Kalmar 1063 hPa.

Lågtryck
Förknippas ofta med ruskväder och runt ett lågtryck cirkulerar luften på norra halvklotet moturs medan luften på södra halvklotet cirkulerar medurs. Rekordet har Härnösand 938 hPa.


Frågor eller synpunkter tas gärna emot: vadret@blido.nu
Tillbaka