Allmänt om luftfuktighet
Tillbaka

En osynlig ånga av vatten finns alltid i större eller mindre mängd i luften. När ångan kondenseras så bildas moln, dagg, dimma, regn, snö etc. Luften kan endast innehålla en viss mängd vattenånga innan den sägs vara mättad. Varm luft kan innehålla mer ånga än kall luft. Luften innehåller i allmänhet endast en del av den maximalt möjliga mängden vattenånga och denna del kallas relativ fuktighet och mäts i procent. När omättad luft kyls kommer den slutligen nå en temperatur där luften blir mättad, därefter kondenseras överskottet till vattendroppar och synliga moln bildas och den temperaturen kallas daggpunkt.
En hygrometer används för mätning utav luftfuktighet och den mäter den relativa fuktigheten, vilket är den aktuella luftfuktigheten i procent av den fuktmängd som luften maximalt kan ta upp.

Relativ fuktighet
Mängden vattenånga mäts i procent och är den mäng vattenånga som finns i luften i förhållande till luftens maximala vattenångeinnehåll vid rådande temperatur.

Daggpunkt
Den temperatur luften måste avkylas till för att bli mättad.


Frågor eller synpunkter tas gärna emot: vadret@blido.nu
Tillbaka